Santander Consumer Finance

Copywriting | PR- & Communicatieadvies | Hertalingen

1. Website Copy

Uitdaging

De website van Santander Consumer Finance voldeed niet meer aan de moderne vereisten. Een herwerking van de statische pagina’s met het oog op SEO én het toevoegen van een aantal landingspagina’s drong zich op. De nieuwe teksten moesten goed scoren bij de zoekmachines, maar natuurlijk vooral resoneren bij de doelgroep.

Aanpak

In samenwerking met een digital agency herschreef The Owl meer dan 15 pagina’s, rekening houdend met de geselecteerde keywords. Deze waren voor elke pagina anders, zodat we erg doelgericht te werk konden gaan.

Resultaat

Tegen een strakke deadline leverden we alle teksten op, en voerden ze zelf in het CMS van Santander in. Ook daarbij hielden we rekening met de SEO-trucjes.

Santander Consumer Finance kon genieten van een betere online vindbaarheid én van een frissere uitstraling naar de klanten.

2. Campagnes: Direct Mailing & E-mailing

Uitdaging

Santander stuurt regelmatig campagnes uit, zowel voor het werven van nieuwe klanten als het versterken van de link met het huidige klantenbestand. Ze werken hiervoor zowel met papieren mailings als met e-mailings. Om de relevantie te verhogen houdt Santander graag rekening met de resterende tijd op de huidige contracten van haar klanten, om de boodschap zo efficiënt mogelijk te laten werken.

Aanpak

The Owl conceptualiseerde verschillende ideeën voor direct mailings en e-mailcampagnes, gericht op specifieke doelgroepen. Santander koos hier haar favorieten uit, die verder werden uitgeschreven in verschillende versies voor de verschillende tijdsframes. Na goedkeuring van de content zorgde The Owl ook voor hertaling naar het Frans, om Franstalige klanten te bedienen.

Resultaat

Met amper drie weken tussen eerste briefing en tweetalig eindresultaat kon Santander meteen aan de slag met uitsturen van haar mailings. The Owl gaf bovendien visuele ideeën en richtlijnen mee, zodat een uniform resultaat kon behaald worden over de taalgroepen heen.

Samengevat

  • Kanalen: Direct Mailing, E-mails, Website Copy
  • Periode: sinds 2017
  • The Owl hielp bij: concept, copywriting en vertaling