COVID-19 of corona: virale spellingtips

‘Dankzij’ de coronacrisis hebben we de voorbije maand heel wat nieuwe medische termen geleerd. Als een ware grammar (coro-)nazi geven we je graag enkele spellingtips, zodat we allemaal helder kunnen blijven communiceren!

Eén virus, meerdere benamingen

Allereerst: het is accurater om ‘COVID-19‘ te gebruiken dan ‘het coronavirus’. De Wereldgezondheidsorganisatie WGO gebruikt het woord ‘coronavirus’ alleszins niet meer. Dat woord ‘verwijst immers naar een groep van virussen, van een gewone verkoudheid tot SARS’, aldus WGO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus in De Tijd.

Vermijd daarnaast om te praten over een ‘besmetting met corona’ of ‘een uitbraak van de ‘SARS-ziekte’. Er zijn namelijk meerdere cironavirussen, en zelfs meerdere SARS-ziektes.

Concrete spellingtips

Er circuleren verschillende namen voor het virus, maar die zijn niet allemaal even correct. En dan hebben we het nog niet eens over het verschil tussen het virus enerzijds en de ziekte die het virus veroorzaakt anderzijds. Enkele spellingtips:

1) COVID-19

Komt van: COronaVIrus Disease 2019
Dit is de meest transparante manier om het virus te beschrijven. Trouwens: de -19 komt wel degelijk van het jaartal. Ziektes die zelden voorkomen krijgen een cijfer achteraan (zie hieronder) en écht uitzonderlijke ziektes krijgen een jaartal, zoals COVID-19.

Spellingtips: je mag allemaal hoofdletters gebruiken (COVID-19), of – zoals de meeste nieuwsmedia doen – alleen een beginhoofdletter (Covid-19). In samenstellingen gebruik je een koppelteken, bv. COVID-19-patiënt.

 

2) SARS-CoV-2

Komt van: severe acute respiratory syndrome coronavirus 2
Dit is de meer omslachtige benaming van het COVID-19-virus. De ‘2’ slaat op het feit dat dit het tweede SARS-coronavirus is, na het SARS-coronavirus van 2002-2003.
Spellingtip: In deze afkorting schrijf je de ‘o’  altijd met kleine letter, en de andere letters met hoofdletters.

 

3) Coronavirus

In de volksmond en in populaire media wordt vaak ‘het coronavirus’ gebruikt, hoewel het niet helemaal accuraat is (zie hierboven). Als je de term ‘coronavirus’ gebruikt, is dit steeds met kleine letter.
Hetzelfde geldt voor andere samenstellingen met ‘corona-‘, zoals coronapatiënt, corona-epidemie of coronamaatregel.

Bronnen voor meer spellingtips:

zorgtaal.eu

VRT Taal

De Tijd

Taaltelefoon